CÉGHÍRNÖK 2018/9

Olvasási idő: < 1 perc

  • Bodoki Gábor: Az új perjogi kódex mint a nemperes eljárások háttérjogszabálya
  • Mika Ágnes: Az új választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban
  • Mohai Máté: A formai, alaki hibák megítélése a csődegyezség jogszabályokban foglaltaknak való megfelelősége vizsgálatakor – egy ítélőtáblái döntés margójára I.