Családi Jog 2018/1

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A CSALÁDJOG JÖVŐJE

 • Visontai-Szabó Katalin: Hogy mondjam el, hogy Te is megértsd?

NÉZŐPONTOK

 • Maléth Anett: Az intellektuális képességzavarral élő személyek társadalmi inklúziója – gondolatok és javaslatok a cselekvőképesség korlátozását érintő hazai szabályokról
 • Szűrösné Takács Andrea: Nyolcéves lettem! – A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás első nyolc éve 1. rész
 • Kopasz Péter: Házassági vagyonjogi rendszereket érintő szabályozás Magyarországon az Európai Családjogi Bizottság elvei fényében /

JOGGYAKORLAT

 • Benkovicsné Varga Erika: Bírósági közvetítés a Kecskeméti Törvényszék gyakorlatában, különös tekintettel a szülői felügyeletet érintő mediációs eljárásokban elért eredményekre
 • Kun Annamária: Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban

KITEKINTÉS

 • Raffai Katalin: A névjogi szabályozás mint a nemzeti identitás szerves része
 • Buletsa Sibilla – Mendzsul Mária: Az igazságosság elve a családi kapcsolatok jogi szabályozásában Ukrajnában

KÜLFÖLDI SZEMLE

 • Szeibert Orsolya: Internet, közösségi média és a szülői gondoskodás

KÖNYVISMERTETÉS

 • Kriston Edit: Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje
 • Barnás Adél: Jim Taylor: A digitális nemzedék nevelése. Hogyan válhat gyermeke tudatos médiafogyasztóvá?

HÍREK, ESEMÉNYEK

 • Stánicz Péter: Gyerekek veszélyben – gyermekjogok a főszerepben