CSALÁDI JOG 2018/2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A CSALÁDJOG JÖVŐJE

  • Kerpel Éva: Nemzetközi családi mediáció – rugalmas és érzékeny eszköz a gyermekjogellenes elvitele vagy más határokon átnyúló családi konfliktus esetén

NÉZŐPONTOK

  • Czeizel Barbara Judit: Változó gyermekek, változó igények, változó szakmai megoldások – Új kihívások a kora gyermekkori ellátórendszerben –
  • Szűrösné Takács Andrea: Nyolcéves lettem! – A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás első nyolc éve, 2. rész
  • Baracsi Katalin: Digitális műveltség – Szülők és gyerekek egyenrangúan az online térben

JOGGYAKORLAT

  • Mentuszné Terék Irén: A gondnoksággal összefüggő gyámhatósági eljárások gyakorlata a Polgári Törvénykönyv tükrében
  • Ferge Zsigmond: A szokásos tartózkodási hely fogalmának értelmezése a tagállamban fizikailag jelen nem lévő csecsemőkorú gyermek elhelyezése esetén – Az Európai Unió Bíróságának ítélete a Brüsszel Ma. rendelet értelmezéséről az OL és PQ ügy kapcsán

KITEKINTÉS

  • Tancsik Annamária: A felek autonómiájával a jogbiztonság felé – egy önálló európai párkapcsolati szerződésminta rendszer

KÜLFÖLDI SZEMLE

  • Szeibert Orsolya: A gyermek érdeke mint meghatározó szempont a szülői felügyelettel és örökbefogadással kapcsolatos rendelkezések újabb módosításaiban

HÍREK, ESEMÉNYEK:

  • Kussinszky Anikó – Tasi Katalin: Jog a technológia nyomában