CSALÁDI JOG 2018/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A CSALÁDJOG JÖVŐJE

  • Szeibert Orsolya: Határtalanul – a házasság felbontása és annak járulékai az európai uniós rendeletek és az új nemzetközi magánjogi törvény fényében, kitekintéssel a legújabb EUB döntésekre

NÉZŐPONTOK

  • Hideg Milán István: Szülői felelősség a határokon túl – a magyar továbbtanuló nagykorú gyermekek tartásának eljárásjogi problémái az Európai Unióban
  • Simon Károly László: A középfokú iskolai tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartásának jogalkalmazási dilemmái
  • Lengyel Iván: Kitekintés a közjegyzői tevékenységre a kiskorúak ügyeinek tükrében
  • Gósy Mária: A gyermek anyanyelv elsajátításának főbb tényezői – a gyermeknyelv kialakulása és fejlődése

JOGGYAKORLAT

  • Tiszavölgyi Gyöngyvér: Megelőző távoltartás a Budapest Környéki Törvényszék gyakorlatában I. Rész
  • Osztovits András: Szülői felelősséggel kapcsolatos joghatóság jogellenes elvitel esetén

KITEKINTÉS

  • Kriston Edit: A szerzeményi közösség szabályozása a német BGB rendszerében

KÜLFÖLDI SZEMLE

  • Szeibert Orsolya: Anyák és apák mint szülőtársak – a szülői feladatok együttes ellátásának vizsgálata

HÍREK, ESEMÉNYEK

  • Tancsik Annamária: „Meddig mehetünk el?” – beszámoló a Családi Jog folyóirat 2018. évi konferenciájáról