CSALÁDI JOG 2018/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Jog és emberség – emlékezés dr. Bencze Lászlónéra

A CSALÁDJOG JÖVŐJE

  • Gyengéné Nagy Márta: A gyermek mint érintett részvétele a közvetítői eljárásban
  • Majosházi Linda: A Brüsszel Ma. rendelet reformja

NÉZŐPONTOK

  • Lápossy Attila – Tasi Katalin: Joggal mérlegelve – a gyermekközpontú örökbefogadási eljárás követelményei az ombudsmani gyakorlat tükrében
  • Völcsey Balázs: A házassági vagyonjogi szerződés és a fedezetelvonó szerződés kapcsolata

JOGGYAKORLAT

  • Tiszavölgyi Gyöngyvér: Megelőző távoltartás a Budapest Környéki Bíróság gyakorlatában II. Rész
  • Ferge Zsigmond: A kísérő nélküli kiskorúak jogállásának egyes kérdéseiről a családegyesítés kapcsán – az Európai Bíróság A és S gyermeke, eritreai állampolgár ügyében – a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv értelmezéséről /

KITEKINTÉS

  • Mayer Evelyn: „Talaq: a szó, amely emberi életeket tör össze” – az iszlám jog szerinti azonnali válás gyakorlata

KÜLFÖLDI SZEMLE

  • Szeibert Orsolya: A gyermeket érintő kérdések a Brüsszel I la. rendelet szülői felügyelettel kapcsolatos rendelkezéseiben és azok alkalmazásában, tekintettel a nemzeti bírósági gyakorlatokra

HÍREK, ESEMÉNYEK

  • Gál Fanni: A gyermekek jogainak védelme online és offline – konferenciabeszámoló