CSALÁDI JOG 2019/1

Olvasási idő: 2 – 3 perc

NÉZŐPONTOK

  • Grád András – Novák Rebeka: Alternatív kapcsolatok, speciális élethelyzetek és joghatásaik – ügyvédi szemmel /
  • Ruszinkó Judit: „A mérleg két oldala” – a házastárs és a harmadik személy védelme a házastársi közös vagyonnal való rendelkezés szabályaiban
  • Hideg Milán: Szülői felelősség a határokon túl – megoldóképletek a magyar továbbtanuló nagykorú gyermekek tartására az Európai Unióban
  • Iring Zoltán: Kontroll alatt – a felügyelt kapcsolattartás jogi és pszichológia vetületei

JOGGYAKORLAT

  • Ferge Zsigmond: A nagyszülő kapcsolattartási jogáról – az Európai Unió Bíróságának ítélete a Neli Valcheva kontra Georgios Babanarakis ügyben a gyermek nagyszüleivel való személyes kapcsolatainak fenntartásáról

KITEKINTÉS

  • Lux Ágnes: A (majdnem) univerzális Gyermekjogi egyezmény: az Egyesült Államok ratifikációja késlekedésének hátteréről
  • Körmendiné Kovács Veronika: A visszavitel a gyermek érdeke. A visszavitel a gyermek érdeke? A Hágai Egyezmény 13. cikk (1) bekezdés b) pontjának érvényesülése a tagállamok gyakorlatában I. rész

KÜLFÖLDI SZEMLE/FOREIGN REVIEW

  • Szeibert Orsolya: Családügyi mediáció – gyakorlati tapasztalatok és a gyermek mediációba történő bevonása Finnországban és Norvégiában

KÖNYVISMERTETÉS

  • Fecz Dóra: Szeibert Orsolya (Szerk.): Weiss Emilia Családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai

HÍREK, ESEMÉNYEK

  • Farkas Diána: Gyermeki jogok és védelmük (biztonság – bírósági eljárás – oktatás) – Konferencia-beszámoló