JeMa 2018/1

Olvasási idő: 2 – 3 perc

ALKOTMÁNYJOG

  • Csák Csilla – Hornyok Zsófia – Olajos István: Az Alkotmánybíróság határozata a mező- és erdőgazdasági földek végintézkedés útján történő örökléséről: Az örökléshez való jog sérelme

MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG

  • Márki Dávid: A Kúria közszereplő képmásvédelme tárgyában hozott ítélete: A képmáshoz való jog és a sajtószabadság kollíziója

BÜNTETŐJOG

  • Hollán Miklós: A Legfelsőbb Bíróság végzése az önbíráskodás és a zsarolás halmazatáról: Fenyegetés alkalmazása követelés behajtása majd védelmi pénz beszedése érdekében
  • Tóth Géza: A transznacionális tettazonosság kérdése a Pécsi ítélőtábla kábítószer-kereskedelmi ügyben hozott ítéletében: Transznacionális tettazonosság a magyar bírósági gyakorlatban

LUXEMBOURGI JOGGYAKORLAT

  • Gyulai-Schmidt Andrea – Tátrai Tünde: Az Európai Unió Bíróságának döntése a Remondis-ügyben: Az in-house szerződések megítélésének változása az ajánlatkérők közötti együttműködés körében
  • Nagy-Nádasdi Anita Rozália – Kiss Árpád Lajos – Kekecs Zoltán: F kontra Magyarország – a harmadik luxemburgi szexuális orientációs ítélet: Pszichológiai tesztek és szakértői vélemények alkalmazhatósága menedékjogi eljárásokban

STRASBOURGI JOGGYAKORLAT

  • Komanovics Adrienne: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az orosz melegpropaganda tilalmáról: Gondolatok a Bayev kontra Oroszország ügy kapcsán: az LMBT-jogok és a strasbourgi ítéletek szelektív végrehajtása