JeMa 2018/2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

ALKOTMÁNYJOG

Csink Lóránt: Az Alkotmánybíróság határozata a 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességéről: Hatalommegosztás és nullum crimen elv az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Mórok Soma: Az Alkotmánybíróság határozata az összbüntetésről: A normavilágosság követelménye és a diszkrimináció tilalma a halmazati és az összbüntetés egymáshoz való viszonyában

Tapodi Péter Ádám: Az Alkotmánybíróság visszautasító végzése a műemlék megrongálása bűncselekményéről: A nyitott törvényi tényállások mulasztásos változatának alkotmányos büntetőjogi vonatkozásai

BÜNTETŐJOG

Bangó Zoltán Ábel: A Kúria harmadfokú döntése a megbízhatósági vizsgálat keretében elkövetett korrupciós bűncselekményről: A megbízhatósági vizsgálat és a társadalomra veszélyesség egyes összefüggései

Gál Andor: A Kúria elvi bírósági határozata az elvett dologgal menekülő tolvajjal szembeni védekezés jogszerűségéről: A támadó kockázatviselési kötelezettsége mint a jogértelmezés zsinórmértéke az átalakuló bírói gyakorlatban

LUXEMBOURGI JOGGYAKORLAT

Merkel Csenge: Az Európai Unió Bíróságának döntése a Sahyouni-ügyben: A nemzeti hatáskörben kiterjesztett uniós rendelkezések értelmezése

STRASBOURGI JOGGYAKORLAT

Mráz Attila: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mobilalkalmazásával kapcsolatos 13 választási eljárási szankciókról: A véleménynyilvánítási szabadságnak a rendeltetésellenes joggyakorlás választási eljárási alapelvén alapuló korlátozása