JeMa 2018/3-4

Olvasási idő: 2 – 3 perc

ALKOTMÁNYJOG

  • Mécs János: Az Alkotmánybíróság határozata a polgármester országgyűlési választási kampányban való részvételének és az állami semlegességnek a kapcsolatáról: A polgármesterként, valamint magánszemélyként (pártpolitikusként) tett megnyilatkozások elhatárolásának dogmatikai nehézségei
  • Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr: Az Alkotmánybíróság határozata a választási kampányban a képviselőjelöltek és jelölő szervezetek közti esélyegyenlőség értelmezéséről: A helyi önkormányzati tisztségviselők a választási kampányban

BÜNTETŐJOG

  • Mezei Kitti: A Kúria harmadfokú végzése a jogtalan elsajátításról és a pénzmosásról: Az alapbűncselekmény és a pénzmosás kapcsolatának a vizsgálata, különös tekintettel az eredetleplezési célzatra

KÖZIGAZGATÁSI JOG

  • Kéri Veronika: A Kúria határozata az ajánlásgyűjtés korlátjairól: Ajánlásgyűjtés közforgalom számára nyitva álló magánterületen
  • Kovács Luca: A Kúria végzése a Momentour telekocsi applikáció törvényességéről a Ve. tükrében: Egyes eszközök és tevékenységek megítélése a választási kampány vonatkozásában
  • Melles Marcell: A Kúria határozata a szerkesztői szabadság alapelvi korlátjáról: A jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség sérelme önkormányzati sajtótermékben
  • Szilágyi Emese: A Kúria döntése a Kormány „STOP” plakátkampányáról: A kormányzati tájékoztató tevékenység esélyegyenlőséget torzító hatásának vizsgálata országgyűlési választásokat
  • megelőző kampány során
  • Tordai Csaba: A Kúria határozata a levélszavazás szavazási iratainak érvényességéről: Az érvényesség követelményeinek értelmezése a választási alapelvek tükrében