CSALÁDI JOG 2019/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc

  • Szeibert Orsolya: A gyermek meghallgatása/véleménye, a gyermektartás, az élettárs szülők helyzete és az ötéves Ptk. – vitatható gyakorlatok
  • Katonáné Pehr Erika: Minden gyermek egyenlő, de nem egyforma – Néhány gondolat a 30 éves Gyermekjogi Egyezményről
  • Pál Szilvia: Tisztelt apám és anyám! – A továbbtanuló nagykorú gyermek rokontartásra való érdemtelenségének bírói gyakorlata
  • Murányi Fanni: A gyermekek jogellenes külföldre vitele egy ombudsmani vizsgálata fókuszában
  • Gyengéné Nagy Márta: A családjogi mediáció helye az EU gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló tematikájában
  • Gothárdi Enikő: A szülői felelősség fogalma valamint a gyermek személyével kapcsolatos tartalma az Európai Családjogi Bizottság Elvei tükrében
  • Vörös Judit: Szellem a sejtben? – Sándor Judit: Az én molekulám – Bioetika és emberi jogok a XXI. század elején
  • Bucsi Ágnes: Hallgattassák meg a gyengébb fél is! – Nagy Márta: A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban
  • Tancsik Annamária: „Hívatlan kihívások” – beszámoló a Családi Jog folyóirat 2019. évi konferenciájáról