JeMa 2011/1

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Alkotmányjog

 • Somody Bernadette: Az Alkotmánybíróság határozata a 98 százalékos különadóról
 • Zeller Judit: Az Alkotmánybíróság határozata a távoltartásról

Magánjog és munkajog

 • Molnár Hella: A Pécsi Ítélőtábla határozata a gazdasági társaságok képviselőinek összeférhetetlenségéről
 • Serák István: A Legfelsőbb Bíróság végzése az ingatlantulajdonos kárfelelősségének határairól

Büntetőjog

 • Szabolcsi László: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről

Közigazgatási jog

 • Kádár András Kristóf: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a Kossuth téri tüntetés és az Alkotmány utcai gyülekezés 2006. október 23-i feloszlatásáról

Luxembourgi joggyakorlat

 • Bassola Bálint – Horváth András: Az Akzo Nobel Chemicals és az Akcros Chemicals ügy
 • Pogácsás Anett: A számítógépes program szerzői jogi védelméről
 • Szilágyi Pál: A holland T-Mobile-ügy

Strasbourgi joggyakorlat

 • Bodnár Eszter: A Kiss Alajos-ügy
 • Molnár-Gábor Fruzsina: Az S. H.-ügy