Jogtudományi Közlöny 2011/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Petrétei József: A köztársasági elnök, mint az államszervezet demokratikus működésének őre
  • Rixer Ádám: A mai jog jellegzetességei
  • Nagy Csongor István: A csoportos igényérvényesítés gazdaságtana és lehetőségei a magyar jogban
  • Boros Anita: A közigazgatási jog és a közigazgatási eljárásjog európaizálódása

Szemle

  • Serák István: A munkaharc jog az új alkotmányban
  • Szűcs András: A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatásáról

Jogirodalom, jogélet

  • Halász István – Imre Miklós: In memoriam Lőrincz Lajos (1935-2010)
  • Czigler Dezső Tamás: Szülői felelősség és gyermeke
  • Zsebik Katalin: Recenzió Christoph Ohler “Közjogi kollíziós rend” című könyvéről