Jogtudományi Közlöny 2011/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Lőrinczi Gyula: A fogyasztói csőd és a mentesítés szabályozásának története, elmélete és gyakorlata a francia jogban
  • Juhász-Tóth Angéla: Az Országgyűlés tevékenységének európaizálódása
  • Borbás Beatrix: A közhatalom kárfelelősségéről a felelősségi premisszák szemszögéből – különös tekintettel a felróhatósági kritériumra

Szemle

  • Pribula László: Az okozatosság értelmezésének változása az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége körében
  • Térey Vilmos: A kormányformát meghatározó szabályokról, a kormány működésének kereteiről az alkotmányozás kapcsán

Jogirodalom, jogelmélet

  • Boóc Ádám: Az EU-elnökség: jogi, szervezeti és tudománypolitikai vetületek
  • Bodzási Balázs: Német tanulmánykötet a kommunista múlt kelet-európai jog feldolgozásáról