Magyar Közlöny 45. szám

Olvasási idő: 4 – 7 perc

68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet: A Széchenyi Programirodákról – 10703

69/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet: Összefogás az Államadósság Ellen Alapról – 10703

70/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet: A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 10705

71/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet: A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 10706

31/2011. (IV. 28.) VM rendelet: A 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről – 10708

32/2011. (IV. 28.) VM rendelet: A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról – 10720

33/2011. (IV. 28.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – 10725

34/2011. (IV. 28.) VM rendelet: A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről – 10792

24/2011. (IV. 28.) OGY határozat: Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 10795

25/2011. (IV. 28.) OGY határozat: Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 10795

1113/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagoya–Kuala Lumpur Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapításáról – 10796

1114/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: Magyarország Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő további feladatokról – 10796

1115/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1015/2011. (I. 19.) Korm. határozat módosításáról – 10797

1116/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról – 10797

1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenységéhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról – 10798

1118/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 10800

1119/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: „Az építés fejlődéséért” Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 10801

1120/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 10803

1121/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 10804

1122/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 10806

1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 10807

1124/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: Az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány megszüntetéséről – 10808

1125/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: Az Iparfejlesztési Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról – 10809

1126/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A Kármán Alapítvány megszüntetéséről – 10811

1127/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: A Mező Ferenc Sportközalapítvány megszüntetéséről – 10812

1128/2011. (IV. 28.) Korm. határozat: Magyar küldöttség részvételéről az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén – 10813

12/2011. (IV. 28.) KüM határozat: Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről szóló 2011. évi II. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 10814

Letölthető PDF-ben.