Magyar Közlöny 46. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

72/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 10816

73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet: Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 10822

16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet: A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól – 10834

35/2011. (IV. 29.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról – 10868

1129/2011. (IV. 29.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 10869

1130/2011. (IV. 29.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 10869

38/2011. (IV. 29.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről – 10870

Letölthető PDF-ben.