Magyar Közlöny 47. szám

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2011. évi XXXIX. törvény: A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 10873

74/2011. (V. 2.) Korm. rendelet: A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 10879

75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet: Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 10884

76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet: Egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról – 10907

16/2011. (V. 2.) BM rendelet: A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról – 10910

15/2011. (V. 2.) KIM rendelet: Az európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatásáról – 10914

91/2011. (V. 2.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 10922

92/2011. (V. 2.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 10922

93/2011. (V. 2.) KE határozat: A 34/2011. (II. 22.) KE határozat módosításáról – 10924

94/2011. (V. 2.) KE határozat: Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről – 10924

95/2011. (V. 2.) KE határozat: Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről – 10925

96/2011. (V. 2.) KE határozat: Vezérőrnagyi kinevezésről – 10925

97/2011. (V. 2.) KE határozat: Tűzoltó dandártábornoki kinevezésről – 10926

98/2011. (V. 2.) KE határozat: Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről – 10926

1131/2011. (V. 2.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 10927

1132/2011. (V. 2.) Korm. határozat: Az 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozatban előírt, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokkal kapcsolatos feladatok teljesítéséről – 10927

1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat: A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról – 10928

1134/2011. (V. 2.) Korm. határozat: A Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatásának rendezéséről – 10932

1135/2011. (V. 2.) Korm. határozat: Az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról – 10933

1136/2011. (V. 2.) Korm. határozat: Az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről – 10935

39/2011. (V. 2.) ME határozat: Az Egészségügyi Világszervezet részes államainak közgyűlésein történő részvételről – 10936

Letölthető PDF-ben.