dr. Gálig Péter: A kihallgatás etikája és taktikája

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Ma a kihallgatás taktikájával kapcsolatos tudományos gondolkodás a büntetőeljárási jog tudománya, a kriminalisztika, a logika és a pszichológia vívmányaira támaszkodik. Katona szerint a kihallgatás során az eljáró hatóság kérdéseinek tartalmát, a kérdésfeltevés módszerét, a kihallgató és a kihallgatott közötti pszichikai kapcsolatot befolyásoló magatartási formák összességét soroljuk a kihallgatási taktika fogalma alá.

Az alábbiakban a kihallgatás taktikáján belül az igazságkeresés lehetőségeit kívánom vizsgálni, elsősorban a modern krimináltaktika ismereteire támaszkodva, de kitekintve a történelmi előzményekre, a törvényesség határán mozgó – illetve azon túllépő – módszerekre is.