Magyar Jog 2012/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • Szalma József: Rosszhiszemű szerződéskötési tárgyalás során beálló polgári jogi felelősség
  • Kecskés András: A kezdeti nyilvános részvénykibocsátások  árfolyam-stabilizációjának jogi szabályozása

Fórum

  • Rokolya Gábor: Királyi közjegyzőség a két világháború között és a II. világháború idején (1927 – 1945)
  • Gothárdi Enikő – Vogyicska Petra: A családjogi mediáció gyakorlata Európában

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Malmquist, Carl-Johan: A jegyajándék minősítése a svéd nemzetközi magánjogban
  • Bócz Endre: Új magyar büntetőeljárási törvény
  • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Olaszországban

Könyvismertetés

  • Hámori Antal: Wolfgang Waldstein: A szívébe írva. A természetjog mint az emberi társadalom alapja
  • Boóc Ádám: Kecskés László – Lukács Józsefné (szerk.): Választottbírók könyve