Magyar Közlöny 2012/150

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2012. évi CLXIII. törvény: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról – 25107

2012. évi CLXIV. törvény: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról – 25107

315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 25109

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról – 25144

317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet: Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 25149

318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet: A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 25163

319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet: Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról – 25169

22/2012. (XI. 13.) HM rendelet: A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról – 25173

114/2012. (XI. 13.) VM rendelet: Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosításáról – 25174

1488/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 25188

1489/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: A Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 25188

1490/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról – 25189

1491/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2010–2020. felülvizsgálatáról – 25189

1492/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: A Nokia Siemens Networks Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről – 25189

1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról – 25190

1494/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 25191

1495/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: Az Egységes Szabadalmi Bíróság képzési központjának és egy budapesti központú regionális divízió egységes elhelyezéséről – 25197

1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről – 25197

1497/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2012. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről – 25200

1498/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: A Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 25203

1499/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: A Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 25203

1500/2012. (XI. 13.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 25208

133/2012. (XI. 13.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti sugaras veszélyhelyzet esetében adandó gyors értesítésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 25210

134/2012. (XI. 13.) ME határozat: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról – 25210

135/2012. (XI. 13.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 25211

89/2012. (XI. 13.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 25211

90/2012. (XI. 13.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 25212

91/2012. (XI. 13.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 25213

92/2012. (XI. 13.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 25214

 

Letölthető PDF-ben.