Családi Jog 2017/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A CSALÁDJOG JÖVŐJE

  • Csűri Éva: A házastársi vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja

NÉZŐPONTOK

  • Hegedűs Andrea: Életkorokat érintő dilemmák a nagykorúság mezsgyéjén II. rész: Az élettársi kapcsolat és annak regisztrált változata
  • Jójárt Eszter: Lehetséges-e az eredeti állapot helyreállítása tartási, életjáradéki és öröklési szerződés érvénytelensége esetén? II. rész
  • Bata Dorottya: Az alternatív vagyonjogi rendszerek megjelenése az új Ptk.-ban
  • Gothárdi Enikő: A középfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermekek tartásra való érdemtelenségének kérdése a Ptk. szabályozásának tükrében
  • Boglacsik Tímea: Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat szerepe, feladatai a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak segítésében

KÜLFÖLDI SZEMLE

  • Szeibert Orsolya: A gyermekek és szülők, szülői feladatokat ellátó személyek a posztmodern társadalmakban

JOGGYAKORLAT

  • Ferge Zsigmond: A gyermek uniós polgár tartásáról gondoskodó, büntetett előéletű szülők esete a spanyol és a brit hatóságokkal

HÍREK, ESEMÉNYEK

  • Tancsik Annamária: „Változások sodrában” – a családjogi eljárások nyitott kérdései – Beszámoló a Családi Jog folyóirat éves konferenciájáról