Jogtudományi Közlöny 2013/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Kisfaludi András: A jogi személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben
  • Koltay András: A válaszadási (sajtó-helyreigazítási) jog, európai összehasonlításban
  • Horváth Gergely: A környezetvédelem, a természetvédelem és az élőhelyvédelem viszonyrendszere a hazai jogi szabályozásban
  • Kecskés András: Stratégiai döntések és motivációs elméletek az ellenséges vállalatfelvásárlások tekintetében

Szemle

  • Domokos Andrea: Magyar kriminológusok és büntetőjogászok a XIX-XX. század fordulóján
  • Raduly Zsuzsa: Miben különbözik az eredményes mediáció a polgári jogi igény teljesítésétől?
  • Nagy Éva: Új nemzetközi magánjogi törvény Kínában

Jogirodalom, jogélet

  • Galántai Erzsébet: Lex Baiuvariorum – A bajorok törvénye
  • Kadlót Erzsébet: Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban c. monográfiájáról