MAGYAR JOG 2018/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK VÉKÁS LAJOS: A diszpozitív szabályozás elve és az elv kérdőjelei a gyakorlatban MIHOLICS TIVADAR: A munkáltató kötelezettségei a munkaviszonyban GÚLA KRISZTINA PETRA: Bűnhődés bűnösség nélkül: A kényszergyógykezelés patológiája a hAzai szabályozás és a…

MAGYAR JOG 2018/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK BARTAL GÉZA: Magánszakértői vélemény az új Pp.-ben JACSO JUDIT – UDVARHELYI BENCE: Új irányelv az uniós csalások elleni büntetőjogi védelemről OCSKÓ ESZTER: Joghatóság amerikai módra – a Herzog vagyon pertörténete HÁGER TAMÁS: A…

MAGYAR JOG 2018/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK TŐKEY BALAZS: A kárveszély és a szerződési jog – különös tekintettel az egyes szerződéstípusokra vonatkozó kárveszély-átszállási szabályokra KÖRINEK LÁSZLÓ: A bűnözés haszna JAGUSZTIN TAMÁS: Az új Pp. margójára – a kollektív igényérvényesítés jelene…

MAGYAR JOG 2018/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK PFEFFER ZSOLT: A joggal való visszaélés tilalma az adójogban BERECZKI ISTVÁN: A közigazgatási közvetítés elméleti kérdései BUDAHÁZI ÁRPÁD: A bizonyítási kísérlet büntető eljárásjogi és kriminalisztikai aspektusai FÁZSI LÁSZLÓ: Egy tartalmatlan tradíció – a…

MAGYAR JOG 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ: A haszonélvezet hogyan jelenik meg a piaci kapcsolatokban NOGEL MÓNIKA: A hazai szakértői minőségbiztosítás rendszerének vázlata és annak jelentősége a büntetőeljárásban KECSKÉS ANDRAS: A bankrendszer jogi háttere és deregulációja az Amerikai…

MAGYAR JOG 2018/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK DÁVID LILLA: A biztonsági övviselés hiányának büntetőjogi relevanciája JÓZON MÓNIKA: A tisztességtelen szerződési feltételek uniós jogi szabályozásának jogdogmatikai és jogpolitikai kérdései KŐHALMI LÁSZLÓ – FOGARASI KATALIN – PHILIPP SCHNEIDER – PATONAI ZOLTÁN: A…

MAGYAR JOG 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK NOCHTA TIBOR: A személyiségi jogok magánjogi szankciós védettségéről VARGA ÁDÁM: Mérlegen a rendeletpótlás CZINE ÁGNES: A reformáció hatása a jogi gondolkodásra, különös figyelemmel Kálvin büntetőjogot érintő munkásságára PRUGBERGER TAMÁS – TÖRŐ EMESE: Szociális…

MAGYAR JOG 2017/12

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK TÖRÖK BERNÁT: A szólásszabadság védelmének dinamikája KUN ATTILA: A méltányos mérlegelés elve a magyar munkajogban – méltánytalanul mellőzve? ALEKU MÓNIKA: Ügyészi közérdekvédelem Európában KÓNYA ISTVÁN: Semmisségi törvények CSÉFFAI ATTILA CSABA: Szakértők és szakvélemények a...

MAGYAR JOG 2017/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK SÁRKÖZY TAMÁS: Az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének folyamata – újdonságai – utóélete MOHAY ÁGOSTON:A nemzetközi szokásjog helyzete az uniós jogban, különös tekintettel a Front Polisario-ügyekre FARKAS HENRIETTA REGINA: A “használt” szoftverek piacának változásai…

KÖZBESZERZÉSI SZEMLE 2018/11

Olvasási idő: < 1 perc KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK Hogyan lehet a halvány zöldből körkörös közbeszerzés? (Dr. Diófási-Kovács Orsolya) KÖZBESZERZÉSI JOGALKALMAZÁS A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai A szakember válaszol A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései (Dr. Horváth Éva) KÖZBESZERZESI TANULMÁNYOK, SZAKCIKKEK Az ellenszolgáltatás...

KÖZBESZERZÉSI SZEMLE 2018/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK Tájékoztatás a Közbeszerzések Tanácsa nemzetközi tárgyú útmutatóinak felülvizsgálatáról (Dr. Tóth Judit) KÖZBESZERZÉSI JOGALKALMAZÁS A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai (Hellné dr. Vargo Anita) A szakember válaszol A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései (Dr. Horváth…

KÖZBESZERZÉSI SZEMLE 2018/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK Az idei félév utolsó Közbe-Szerda rendezvénye (Dr. Hubai Ágnes) A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az üzletrész-átruházás útján megvalósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről (Dr. Sutyinszki Petra) KÖZBESZERZÉSI JOGALKALMAZÁS A Közbeszerzési Hatóság aktuális…

KÖZBESZERZÉSI SZEMLE 2018/8

Olvasási idő: < 1 perc KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK Május 23-án megrendezésre került a XXX. Közbe-Szerda (Dr. Hubai Ágnes) Konferenciát szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Rokovitsné Dr. Színi Katalin) KÖZBESZERZÉSI JOGALKALMAZÁS A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai (Dr. Vén Gergely) A szakember válaszol...

KÖZBESZERZÉSI SZEMLE 2018/7

Olvasási idő: < 1 perc KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK Néhány gondolat a Közbeszerzések Tanácsának az építési beruházásokra vonatkozó biztosításokról szóló két útmutatójáról (Hellné Dr. Varga Anita) KÖZBESZERZESI JOGALKALMAZÁS A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai (Dr. Szeiffert Gabriella) A szakember válaszol A Közbeszerzési Döntőbizottság...

KÖZBESZERZÉSI SZEMLE 2018/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK Konferencia összefoglaló (Dr. Kenessey Réka és Dr. Csanádi Péter) KÖZBESZERZÉSI JOGALKALMAZÁS A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai (Dr. Szabó Ádám) A szakember válaszol A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései (Dr. Horváth Éva) KÖZBESZERZÉSI TANULMÁNYOK,…