POLGÁRI JOG 2018/6

Olvasási idő: 2 – 2 perc Mohai Máté: Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogról Varga Yvett: A hibás teljesítés törvényi vélelme a jótállási perekben Gárdos István – Gárdos Péter: Fidúcia és dologi biztosítékok – Az óvadék és a rendhagyó…

POLGÁRI JOG 2018/5

Olvasási idő: 2 – 2 perc Csehi Zoltán: Tízéves a Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez Veress Emőd: Megjegyzések a szavazati szindikátusról, különös tekintettel a szerződésszegés jogkövetkezményeire Gárdos István – Gárdos Péter: Fidúcia és dologi biztosítékok – A fiduciárius…

POLGÁRI JOG 2018/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc Csehi Zoltán: Az új Ptk. hatása az új nemzetközi magánjogi törvényre Fabók Zoltán: A felszámolást megelőző engedményezés hatása a követelés besorolására – új kúriai határozat (Gfv.VII.30.161/2017/13.) Várgedő Lajos: A kölcsön. II. rész. Az új…

POLGÁRI JOG 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc Nagy András: Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok érvényessége Csaba Orsolya: Engedményezési és jogátruházási szerződésen alapuló kereshetőségi jog vizsgálata Várgedő Lajos: A kölcsön I. rész. Kultúr- és jogtörténet Lehoczki Zóra Zsófia: A gazdasági társaságok tőkéjének funkciói…

POLGÁRI JOG 2018/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc Kovács Krisztián: Az MTA ÁJB Civilisztikai Albizottságának ülése (beszámoló) Dúl János: Öröklési jog és társasági jog a Fővárosi Ítélőtábla 10.Cgf.43.511/2009/2. ítélete kapcsán Élő Dániel: A jogalkotással okozott kár PJD2018. 4. Írásba foglaltnak csupán a…

POLGÁRI JOG 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc Merkel Csenge: Összefoglaló az ELTE Jogi Karán 2017. szeptember 29-én tartott nemzetközi magánjogi Konferenciáról Farkas Diána Rita: Az állam szerepe a magánjogi jogviszonyokban – konferenciabeszámoló Tőkey Balázs: A Ptk. bizalmi vagyonkezelési szabályainak 2017-es módosításáról…

POLGÁRI JOG 2017/12

Olvasási idő: 2 – 2 perc Szabó Csilla: Az elővásárlási jog érvényesítése céljából megtett nyilatkozat joghatásai Tőkey Balázs: Beszámoló Miczán Péter A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok című PhD-értekezésének nyilvános vitájáról Bene Enikő Inge: Méltányolható a közérdek? –…

POLGÁRI JOG 2017/11

Olvasási idő: < 1 perc Gárdos István: Az önálló zálogjog jogi természetéről Boronkay Miklós: Kártérítési kérdések az ügyvédi gyakorlatban Legeza Sára: A PSD2 által nyújtott új lehetőségek a fogyasztóvédelem tükrében Dzsula Marianna: A gazdasági társaságok szervezeti és működési kereteit meghatározó...

MAGYAR JOG 2019/4

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK HOLLÁN MIKLÓS: A szolgáltatások megfizetés szándéka nélküli igénybevétele és a büntetőjog HÁMORI ANTAL: A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézésének szabályozása és gyakorlata SZABÓ ZSOLT TIBOR: Lehet-e a csaló egyben a befolyással üzérkedés tettese...

MAGYAR JOG 2019/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK TÓTH ANDRÁS: Vélelmek a versenyjogban IZSÓ KRISZTINA: A gyermek önrendelkezése – Egy ombudsmani jelentés margójára GYULAI DÁNIEL – KISS CSABA: Impressziók az áldozatok védelmének hazai szabályozásáról MÉSZÁROS ÁDÁM ZOLTÁN: Jogos védelem – jogintézmény…

MAGYAR JOG 2019/2

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK PFEFFER ZSOLT: A közbeszerzésekhez kapcsolódó egyes bűncselekményekről PESTA JÁNOS: Hogyan változik a kötelmi jogosultság dologi joggá a származékos tulajdonszerzés során? PÁPAI-TARR ÁGNES: Büntetéskiszabási anomáliák az elkövető életkora kapcsán TÓTH GÉZA: Az alkotmányos „idem” fogalom...

MAGYAR JOG 2018/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK KEMENES ISTVÁN: Az esély elvesztése mint vagyoni és nem vagyoni hátrány KARSAI KRISZTINA: A kívülmaradás lehetetlensége – az Európai Ügyészség működésének várható hatásai a kimaradó tagállamokban SZALAY KLÁRA – POLYAK GÁBOR: Hírérték –…

MAGYAR JOG 2018/11

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNYOK MISKOLCZI BODNÁR PÉTER: Fogyasztóvédelmi szabályok a Ptk.-ban BUDAHÁZI ÁRPÁD – FANTOLY ZSANETT – KAKUSZI BRIGITA – BITTER ISTVÁN – CZOBOR PÁL: Az agyi ujjlenyomat (brain fingerprinting) vallomásellenőrzési módszer hazai alkalmazási lehetőségei KISZELY KATALIN –...

MAGYAR JOG 2018/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK REINES JÁNOS: A franchise szerződés – Gondolatok a Franchise szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő szabályozásának megújítására TOPOLÁNSZKYNE BRIEBER NÓRA: Mikor növünk fel? Korhatárok a magyar jogrendszerben TÉGLÁSINE KOVÁCS…

MAGYAR JOG 2018/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNYOK TÓTH MIHÁLY: A büntetőeljárás kodifikálásának tanulságai, néhány, elsősorban a bíróságot érintő kérdésben GYULAVARI TAMÁS: A bizonytalan foglalkoztatás fogalma és jellemzői: ellenség a kapuknál? KEMENES ISTVÁN: A kárfogalom polgári jogi és büntetőjogi kapcsolódási pontjai…